Sử dụng tấm đệm cho việc chuẩn bị đất trồng rừng trên vùng đất lầy thụt Tây Nam bộ

Nguyễn Can, Đào Vũ

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Bài báo phân tích và nêu phương pháp tính toán thiết kế tấm đệm chống lầy cho các loại máy xúc khi lên luống cải tạo đất phèn tại miền Tây Nam Bộ. Đề tài đã được thử nghiệm áp dụng tại Long An, kết quả ban đầu là khả quan.

Từ khoá: Đất phèn, máy xúc, tấm đệm

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 13.000km2 , được phân làm hai loại chính là “đất phèn tiềm năng”, chứa lượng Sulfit cao, chưa gây tác hại cho cây trồng, và đất phèn hoạt động chứa sản phẩm có tính phèn sinh ra từ sự oxy hoá của các loại Sulfit, có hại cho cây trồng. Với đất phèn hoạt động (sau đây gọi tắt là đất phèn), có thể cải tạo đất canh tác bằng ba biện pháp: Biện pháp hoá học, biện pháp sinh học và biện pháp cơ học, trong đó biện pháp cơ học được sử dụng nhiều nhất. Phương pháp này dùng công cụ tạo luống (thường gọi là lên liếp) kết hợp với kênh giữ nước để thau chua rửa mặn ở tầng trên và chống oxy hoá của tầng phèn tiềm tàng phía dưới; Biện pháp lên liếp thủ công trước kia chỉ tạo được những liếp thấp và rộng khoảng 1m, cho năng suất và hiệu quả thấp; hiện nay giải pháp lên liếp bằng máy xúc đang được sử dụng rộng rãi.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]