Xác định điều kiện gây trồng Thông caribê cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc bộ

Đặng Văn Thuyết, Lương Thế Dũng

Phòng Kế hoạch Khoa học

Nguyễn Thanh Sơn

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là xác định nơi trồng Thông Caribê cung cấp gỗ lớn thích hợp cho vùng Đông Bắc Bộ. Các nhóm nhân tố được xem xét để xác định điều kiện gây trồng Thông Caribê là khí hậu, đất đai, địa hình và đặc tính sinh thái của loài cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thông Caribê có thể gây trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở cả 6 tỉnh vùng Đông Bắc Bộ, trong đó diện tích trồng thích hợp chiếm 15,8%, có thể mở rộng 47,3% và ít thích hợp 36,8%.

Tu khoá: Điều kiện gây trồng, Thông Caribê.

MỞ ĐẦU

Trong nghiên cứu cũng như thực tiễn sản xuất trước đây, người ta phải điều tra tỉ mỉ thực địa để chọn nơi trồng rừng. Khi diện tích cần xác định lớn, phương pháp này tỏ ra tốn kém về thời gian và nguồn lực thì công nghệ GIS lại trở nên đặc biệt hữu ích. Từ việc xác định các nhân tố khách quan ở các vùng địa lý (đất đai, địa hình, khí hậu) và căn cứ vào đặc tính sinh thái của loài cây có thể xác định được điều kiện gây trồng thích hợp. GIS đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1980, được dùng trong nhiều ngành với các mục đích khác nhau. Đối với Lâm nghiệp, GIS được sử dụng trong các chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Viện Điều tra Quy hoạch rừng và một số chương trình phòng chống thiên tai của Cục Kiểm lâm. Những năm gần đây, Viện Khoa học Lâm nghiệp cũng đã áp dụng công nghệ GIS trong một số đề tài điều tra đánh giá tài nguyên rừng và xác định điều kiện gây trồng rừng. Bài này đề cập tới việc xác định điều kiện nơi trồng Thông Caribê cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc bộ bằng công nghệ GIS.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]