Tìm thấy một loài nứa mới Nứa Sa Pa (Schizostacchyum chinense Rendle) thuộc chi Schizostachyum Nees (họ Hoà thảo – Poaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Văn Tiến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nứa Sa Pa (Schizostachyum chinense Rendle) phân bố chủ yếu ở vùng rừng núi cao của Trung Quốc và Việt Nam. Loài được tìm thấy có phân bố hỗn giao trong rừng lá rộng thường xanh của Vườn quốc gia Hoàng Liên ở SaPa (tỉnh Lào Cai) của nước ta. Mẫu vật được thu thập ở khu vực Đá xẻ (SaPa) và lưu trữ ở Phòng Tài nguyên Thực vật rừng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đặc điểm hình thái và giải phẫu hoa quả của mẫu vật, loài nứa này được mô tả và so sánh với các mẫu vật chuẩn của Trung Quốc mang số hiệu: Guangzhou 595684, ở Bảo tàng Thực vật của Vườn Thực vật Nam Trung Quốc, Quảng Châu. Loài được giới thiệu là loài mới cho hệ thực vật Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của loài nứa này là đáy trên của mo phình to, đầu nhuỵ 2 ngắn và to. Loài được đặt tên là Nứa Sa Pa để ghi danh địa điểm đầu tiên tìm thấy mẫu vật của loài.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]