Đánh giá tác động xã hội của công tác quản lý rừng ở Lâm trường Đắc Tô – Kon Tum

Võ Đại Hải

Phòng Kế hoạch Khoa học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là xu thế chung của xã hội và là chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu Đánh giá tác động xã hội của công tác quản lý rừng ở Lâm trường Đăk Tô được thực hiện với sự giúp đỡ của Chương trình lâm nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Liên Bang Đức (GTZ) nhằm giúp Lâm trường Đăk Tô tiếp cận và dần đáp ứng được các tiêu chí quản lý rừng bền vững của FSC. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được tác động qua lại giữa các hoạt động quản lý rừng của lâm trường với các yếu tố kinh tế – xã hội của địa phương; Đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ số xã hội trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia, đặc biệt là các tiêu chuẩn 2, 3 và 4 của FSC.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]