Bước đầu nghiên cứu bệnh hại một số loài bạch đàn nhập nội ở giai đoạn vườn ươm

Lê Thị Xuân

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu với trường đại học Mudorch, Úc, 19 loài bạch đàn gồm 24 xuất xứ được nhập vào Việt Nam. Gieo trồng và theo dõi tình hình bệnh hại các loài bạch đàn giai đoạn vườn ươm tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy có 12 loài ở 14 xuất xứ bị bệnh ở các mức độ khác nhau, trong đó loài Eucalyptus cleoziana (xuất xứ Cardwell, Queensland)và E. globulus (xuất xứ Yamabulla SFNew South Wales) bị bệnh ở mức độ nặng và loài E. obliqua (xuất xứ Maydena, Tasmania) bị bệnh ở mức độ rất nặng. Có 9 loài của 10 xuất xứ bạch đàn không bị bệnh. Xác định được 3 loài nấm gây bệnh cho các loài bạch đàn ở giai đoạn vườn ươm là: Colletotrichum gloeosporioides, Pestalotiopsis neglectaCytospora eucalypticola, đặc biệt nấm Cytospora eucalypticola là một loài nấm mới vừa được phát hiện ở Việt Nam và có mức gây hại nguy hiểm nhất.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]