Hạn chế tác hại của sâu đục nõn Hypsipyla robusta (Moore) bằng biện pháp che bóng

Đào Ngọc Quang

Phòng Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Sâu đục nõn Hypsipyla robusta Moore (họ ngài sáng, bộ cánh vẩy) là loài sâu gây hại chính các loài cây thuộc họ Xoan (Meliaceae) xét cả về mặt mức độ bị hại và tỉ lệ bị hại, làm giảm sản lượng và chất lượng gỗ của rừng trồng các loài cây lát, xoan mộc, xà cừ, dái ngựa. Sự phá hại của loài sâu này là yếu tố chính hạn chế sự phát triển rừng trồng các loài cây kinh tế này. Kết qủa nghiên cứu cho thấy rằng sâu trưởng thành ít đẻ trứng trên những cây chủ được trồng trong điều kiện che bóng, đồng thời tỉ lệ sống của sâu non trên những cây này lại thấp hơn. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng xuất và sản lượng rừng trồng.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]