Nghiên cứu xác định điều kiện gây trồng Keo tai tượng ở vùng trung tâm cung cấp gỗ lớn

Đặng Văn Thuyết, Lương Thế Dũng

Phòng Kế hoạch Khoa học

Nguyễn Thanh Sơn

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định điều kiện gây trồng Keo tai tượng ở vùng Trung tâm để cung cấp gỗ lớn. Các nhóm nhân tố được xem xét để xác định điều kiện gây trồng là khí hậu, địa hình, đất đai phù hợp với đặc điểm sinh thái loài cây. Kết quả cho thấy Keo tai tượng có thể gây trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở cả 6 tỉnh của vùng Trung tâm với diện tích thích hợp 550.804ha chiếm 17,2% (chủ yếu tập trung ở vùng tiếp giáp 3 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái), diện tích có thể mở rộng 1.224.696ha chiếm 38,2% (phân bố ở cả 6 tỉnh) và ít thích hợp 1.430.811ha chiếm 44,6%.

Từ khoá: Xác định điều kiện gây trồng, Keo tai tượng.

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây nhu cầu về gỗ lớn phục vụ tiêu dùng ngày càng tăng trong khi nguồn gỗ từ rừng tự nhiên ngày càng giảm sút. Vì vậy, cần phải phát triển trồng rừng các loài cây mọc nhanh đáp ứng yêu cầu về gỗ. Tuy nhiên, việc gây trồng ở điều kiện lập địa nào cho phù hợp với đặc tính của loài cây (đất nào cây ấy) để đạt được năng suất và hiệu quả cao là vấn đề cần được quan tâm.Nghiên cứu này để xác định điều kiện gây trồng thích hợp cho Keo tai tượng ở vùng Trung tâm cung cấp gỗ lớn thuộc đề tài “Nghiên cứu hệ thống biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng thâm canh keo, bạch đàn và Thông caribê cung cấp gỗ lớn (2006-2010)”do TS Đặng Văn Thuyết làm chủ nhiệm”

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]