Mối hại cây chè và kỹ thuật phòng trừ

Nguyễn Dương Khuê
Phòng Nghiên cứu Bảo quản Lâm sản
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Mối hại cây trồng nói chung, hại cây Chè nói riêng đã gây thiệt hại đáng kể về năng suất cây trồng, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của cơ sở sản xuất. Diệt mối theo phương pháp lây nhiễm rất hiệu quả đối với các công trình xây dựng được thử nghiệm diệt mối cho cây Chè cũng đạt hiệu quả cao. Tác giả cũng đưa ra kỹ thuật diệt mối hoàn thiện giúp cơ sở khắc phục được tình trạng mối phá hoại cây Chè trong nhiều năm qua.
Từ khoá: Mối (Isoptera), cây Chè
ĐẶT VẤN ĐỀ
Mối thuộc bộ cánh bằng (Isoptera) được xếp vào nhóm côn trùng “xã hội”, khác với nhiều loại côn trùng đơn sinh, mỗi tổ mối là “một đơn vị sống” hoặc được coi là một “xã hội” riêng biệt. Trong tổ mối, tuỳ theo từng loài, có từ vài trăm đến vài chục triệu cá thể. Mối có mặt từ lâu đời và thường xuyên như một nhân tố của sự cân bằng sinh thái. Chúng góp phần phân giải các tàn dư thực vật, làm cho đất có thêm độ phì, mối đào hang làm tổ và giao thông trong đất góp phần làm cho đất được tơi xốp. Mặt khác, mối phá hoại cây trồng cũng rất nghiêm trọng.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]