Dự thảo báo cáo Quy phạm kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng keo

QUY PHẠM KỸ THUẬT XÚC TIẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG KEO (KEO LÁ TRÀM, KEO TAI TƯỢNG VA KEO LAI) SAU KHAI THÁC -------------------------- (Dự thảo lần 3, sau hội thảo Đại Lải) 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 1.1. Quy phạm này quy định nội dung và các biện pháp kỹ thuật tái tạo lại rừng sau khai thác rừng keo trồng, từ khâu xác định đối tượng áp dụng đến chuẩn bị khai thác, khai thác, sử lý rừng sau khai thác, tuyển chọn cây để nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng rừng nhằm bảo đảm năng … [Read more...]

Hình ảnh minh hoạ

Trồng rừng trên đất trống Erythrophloeum fordiimột năm tuổi Melia azedarach phát triển từ hạt gieo thẳng trên đất trống Bẫy hạt để xác định số hạt sản xuất được trong một ô … [Read more...]

Các mô hình thí nghiệm lâm sinh

Mục tiêu Xây dựng tập hợp biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên có thể áp dụng cho Chương trình 661. Điểm thực hiện Thí nghiệm được thực hiện tại 3 xã là tại khu vực đập thuỷ điện Hoà Bình (xã Vầy Nưa huyện Đà Bắc, xã Bình Thanh và Thung Nai huyện Cao Phong). Nội dung Nộ dung thí nghiệm được tổng hợp trong bảng dưới đây. Các mô hình thí nghiệm TT Mô hình thí nghiệm Diện tích (ha) 1 Trồng cây bản địa trên đất trống 7.2 2 … [Read more...]

Ảnh minh hoạ hoạt động tỉa thưa

Trước khi tỉa thưa o Đo sinh trưởng cây bản địa sau khi tỉa thưa … [Read more...]

Mô hình tỉa thưa do Dự án RENFODA thực hiện

Mục tiêu Xác định cường độ tỉa thưa thích hợp của các cây phù trợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng của các loài cây bản địa tại các cánh rừng trồng xen, và nghiên cứu hiệu quả cường độ tỉa thưa về vật rơi lá rụng và hoàn trả dinh dưỡng. Điểm thực hiện Trung tâm thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai, tỉnh Phú Thọ. Nội dung Rừng trồng các năm 1997, 1998 và 2001 tại Trung trâm thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Acacia mangium được trồng làm cây phù trợ cho các loài cây … [Read more...]

Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp

[Read more...]

Cẩm nang đánh giá đất phục vụ trồng rừng

Cẩm nang này được viết bởi Giáo sư Đỗ Đình Sâm, Phó Giáo sư Ngô Đình Quế và Thạc sỹ Vũ Tấn Phương với sự tài trợ của Dự án Phục hồi rừng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái tại miền Bắc Việt Nam (RENFODA - JICA). Cẩm nang đánh giá đất này nhằm cung cấp cơ sở khoa học và hướng dẫn thực hiện đánh giá đất phục vụ trồng rừng ở quy mô cấp xã trên đất vùng đồi núi mà không xét tới đất cát và các vùng đất ngập nước khác. Cẩm nang này gồm 5 nội dung chính là: (1) Sự cần thiết đánh giá đất … [Read more...]

Các hoạt động của Hợp phần OFT

Mục tiêu Thử nghiệm tại Nông lâm trại (OFT) được định nghĩa chung là một công cụ không thể thiếu được nhằm xây dựng và thông qua một kỹ thuật được người dân địa phương (nông dân) áp dụng. Với Dự án RENFODA, thực hiện OFT nhằm đánh giá khả năng thực hiện các kỹ thuật được hoàn thiện trên thực địa của người nông dân có liên quan tới sinh học, kỹ thuật, kinh tế xã hội, thể chế và chính sáng, và xây dựng khuyến nghị cho Chương trình 661. Cụ thể, OFT nhằm i) đánh giá các vấn đề và trở ngại của … [Read more...]

Vùng dự án Hòa Bình

Bản đồ vùng Dự án Xem hình lớn hơn Vùng mục tiêu Dự án Xem hình lớn hơn 11-2: Danh sách 20 xã thuộc lưu vực đập Hòa Bình Huyện Xã Huyện Xã Đà Bắc Đồng Nghê Mai Châu Tân Mai Suối Nánh Phúc Sạn Mư­ờng Tuổng Ba Khan Mường Chiềng Tân Lạc Trung Hoà Đồng Chum Ngòi Hoà Đồng Ruộng Cao Phong Thung Nai Yên Hoà Bình Thanh Tân Dân TX Hoà Bình Thái Thịnh … [Read more...]

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008 TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2008 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2008 Nghiên cứu sinh đang thực hiện 1 PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa 3 2 PGS. TS Ngô Đình Quế 1 5 3 PGS. TS Phạm Quang Thu 6 3 4 TS. Võ Đại Hải 6 1 3 5 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 3 1 6 TS. Hà Huy Thịnh 2 1 7 TS. Nguyễn Văn Đức 1 8 TS. Đặng Văn Thuyết 1 9 TS. Phạm Đức Chiến 3 10 TS. Nguyễn Huy Sơn 3 1 11 TS. Trần Văn Con 2 3 12 … [Read more...]

[logo-slider]