Các mô hình trình diễn Dự án RENFODA

Các mô hình trình diễn

• Mô hình 1 : Trồng thử nghiệm cây bản địa với các xuất xứ khác nhau

• Mô hình 2 : Mô hình nông lâm kết hợp

• Mô hình 3-5 : Trồng xen cây luồng và cây bản địa

• Mô hình 6-12: Trồng xen cây keo và cây bản địa

• Mô hình 13-16 Các mô hình làm giàu rừng

• Mô hình 17 Trồng xen với cây thức ăn gia súc

Tổng số đã có 17 mô hình được xây dựng với diện tích 63ha trong hai năm 2004 – 2005.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]