Các xã mục tiêu của Hoạt động OFT

Các xã mục tiêu của Dự án

Hiện tại, tổng số có 5 xã mục tiêu, trong đó có 2 xã đã được chọn lựa từ trước khi triển khai Dự án căn cứ theo thoả thuận giữa hai phía Việt Nam và Nhật Bản, và các hoạt động tại 2 xã này đã được thực hiện vào năm 2004. 3 xã mục tiêu khác đã được lựa chọn dựa trên kết quả khảo sát cơ sở được thực hiện trên 18 xã. Hoạt động dự án cũng đã được triển khai tại 3 xã này vào năm 2005.

Tại mỗi xã, 2 xóm sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí và chỉ số có được từ kết quả khảo sát cơ sở.

Các xã và xóm mục tiêu được nêu dưới đây.

Xã (Xóm)

Năm triển khai

Huyện

2004

2005

Đà Bắc

Hiền Lương

(Dưng, Ké)

Yên Hoà

(Yên Phong, Men)

Cao Phong

Bình Thanh

(Lòn, Cáp)

Mai Châu

Ba Khan

(Khan Hò, Khan Hạ)

Tân Lạc

Trung Hoà

(Thăm, Ong)

Thành viên tham gia (người hưởng lợi)

Những người hưởng lợi chính của Thử nghiệm tại nông lâm trại (OFT) chính là người dân địa phương (nông dân). Điều kiện cơ bản để được tham gia hoạt động đó là người tham gia phải có đất rừng để có thể thực hiện các hoạt động lâm nghiệp hoặc tham gia các hoạt động trên rừng cộng đồng. Tuy nhiên, do những hạn chế về vốn đầu tư, Dự án không thể đáp ứng hết thảy các yêu cầu tham gia của bà con. Và vì vậy, những người tham gia cuối cùng sẽ được chọn lựa dựa trên các tiêu chí do nhóm công tác xây dựng.

Về nguyên tắc, chỉ những người tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp mới có thể tham gia vào các hoạt động mang tính “khuyến khích”.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]