Ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ký Quyết định số 551/QĐ-KHLN về việc Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc Viện.

Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức bao gồm 8 trang, 4 Chương và 15 Điều quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo Thông tư hướng dẫn số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.

(Xem file đính kèm) quy che quan ly ho so

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]