Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Đức Quỳnh

images1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Vũ Đức Quỳnh.

Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên Luận án: Điều tra, đánh giá khả năng lưu giữ Cacbon của rừng Khộp tại Tây Nguyên làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường.

Chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]