Học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Khoa học Biến đổi đất

Một (01) suất học bổng tiến sĩ do Bộ môn Khoa học địa chất và quản lý tài nguyên thiên nhiên, Khoa Khoa học tự nhiên của Đại học Copenhagen, Đan Mạch cung cấp, bắt đầu từ ngày 01/05/2014 hoặc sớm hơn có thể.

Ứng viên dành được học bổng sẽ được tham gia vào Dự án “Nông lâm kết hợp để thúc đẩy phát triển nông thôn (AGFORWARD)” do EU-FP7 tài trợ – dự án về nông lâm kết hợp ở Châu Âu của một nhóm các nhà khoa học của 27 tổ chức đối tác.

Học bổng có thời hạn 3 năm cho các ứng viên đã có trình độ thạc sĩ và 4 năm cho các ứng viên đang theo học thạc sĩ ở chuyên ngành liên quan.

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp hồ sơ vui lòng xem tài liệu kèm theo (nhấn vào đây để tải về).

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]