Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus

Thực hiện Nghị quyết khóa họp lần thứ 8 Ủy ban hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Belarus diễn ra ngày 23/9/2013 tại Minsk, CH Belarus,

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và

Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc gia Cộng hòa Belarus

 

Trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp và các nhà khoa học… của Việt Nam và Belarus cùng đề xuất các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Belarus.

 

 

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các nhà khoa học… của Việt Nam và Belarus có hợp tác và cùng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
 

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác

– Công nghệ nano;

– Vi điện tử;

– Công nghệ thông tin;

– Vật liệu mới;

– Công nghệ sinh học;

– Công nghệ hóa học;

– Công nghệ và kỹ thuật laser

 

Thời gian thực hiện

Tối đa 24 tháng, bắt đầu từ năm 2015
Hạn nộp đề xuất đến 10 tháng 03 năm 2014
Quy trình xem xét, tuyển chọn

 

I. Công bố nhận đề xuất nhiệm vụ để tuyển chọn lập danh mục nhiệm vụ (vòng 1).

1. Kết thúc nhận hồ sơ đề xuất trước ngày 10/03/2014.

2. Mở hồ sơ, tiến hành thẩm định độc lập các đề xuất nhiệm vụ theo quy định hiện hành trước ngày 25/05/2014.

3. Hai Bên thảo luận kết quả thẩm định, thống nhất quan điểm của các bên và thông qua danh mục tối đa 02 nhiệm vụ để xem xét vòng 2.

II. Công bố kết quả vòng 1 trước ngày 25/6/2014.

1. Nhận hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ trước ngày 30/7/2014

2. Hai Bên tiến hành xét duyệt nội dung và thẩm định kinh phí xong trước ngày 30/8/2014.

3. Thảo luận kết quả thẩm định, thống nhất quan điểm của các bên và thông qua danh sách nhiệm vụ ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chung từ 01/01/2015.

Quy định quản lý của phía Việt Nam Theo các quy định hiện hành về quản lý các nhiệm vụ HTQT về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Quy định quản lý của phía LB Nga Theo các quy định của Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ song phương với nước ngoài
Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất nhiệm vụ phía Việt Nam (vòng 1)

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam phải nộp đề xuất lên Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ đề xuất gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

– Tên nhiệm vụ nghị định thư đề xuất;

– Tên, địa chỉ liên hệ của tổ chức đăng ký chủ trì và đối tác nước ngoài;

– Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ ;

– Danh sách các thành viên tham gia nhiệm vụ;

– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Bộ hồ sơ gồm

a) Công văn đề xuất đặt hàng của Cơ quan chủ quản;

b) Thuyết minh Đề cương đề xuất nhiệm vụ nghị định thư theo mẫu kèm theo;

c) Thuyết minh ngắn gọn đề xuất bằng tiếng Nga theo mẫu chung kèm theo (có chữ ký của đối tác nước ngoài);

d) Phụ lục kèm theo thuyết minh gồm các văn bản hợp tác ký kết giữa cơ quan chủ quản hoặc cơ quan chủ trì Việt Nam với đối tác nước ngoài trực tiếp liên quan đến nội dung của đề xuất nhiệm vụ (nếu có): bản ghi nhớ, kế hoạch hợp tác, cam kết của đối tác nước ngoài về nguồn lực đóng góp để thực hiện nhiệm vụ và nguyên tác chia sẻ kết quả nghiên cứu và nguyên tắc chia sẻ kết quả nghiên cứu….

 

 

Quy trình nộp đề xuất phía Belarus

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Belarus phải nộp đề xuất lên Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc gia Cộng hòa Belarus. Đề xuất theo mẫu được làm bằng ngôn ngữ theo quy định của Belarus và 01 mẫu chung. (Mẫu chung phải có chữ ký của cả hai phía đối tác). Đề xuất nộp một phía sẽ không được xem xét.

 

 

Thông tin khác, mẫu đăng ký và nơi tiếp nhận:

 

Việt Nam

Belarus

Ông Phạm Tuấn Anh

Phòng châu Âu 402

Vụ Hợp tác quốc tế

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel : +84-04-39 43 53 76
DĐ +84-963659701

Fax : +84-4 39 43 99 87

e-mail : ptanh@most.gov.vn www.most.gov.vn

Bà Elena Rodsevich

Vụ Hợp tác quốc tế

Ủy ban Khoa học và Công nghệ quốc gia Cộng hòa Belarus Bộ

1, phố Akademicheskaya, Minsk

ĐT/fax: +375 (17) 2840751

e-mail: mnts@gknt.gov.by

Елена Родцевич

Департамент международного сотрудничества

Государственого комитета по науке и технологии РБ

Тел. +375 (17) 2840751

e-mail: mnts@gknt.gov.by

  Tệp đính kèm:

Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (bằng tiếng Việt)

Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư (bằng tiếng Nga)

Nguồn: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_keu_goi_de_xuat_nhiem_vu_Hop_tac_quoc_te_ve_khoa_hoc_va_cong_nghe_theo_Nghi_dinh_thu_giua_Viet_Nam_va_Cong_hoa_Belarus/

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]