Diễn đàn quốc tế về Chi trả dịch vụ môi trường rừng nhiệt đới

Thời gian: Ngày 7-10 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: San José, Costa Rica

Mục tiêu của diễn đàn: Làm nổi bật tầm quan trọng của việc phát triển và thực hiện các cơ chế PES ở các nước nhiệt đới và chia sẻ thực tiễn và bài ​​học kinh nghiệm tốt nhất.

Diễn đàn được phối hợp tổ chức bởi Tổ chức Gỗ Nhiệt đới quốc tế (International Tropical Timber Organization), FAO và Quỹ Lâm nghiệp quốc gia Costa Rica.

Chủ trì: Bộ Môi trường, Costa Rica.

Đăng ký: Vui lòng tải Đăng ký, điền và gửi tới FO-PES-forum@fao.org.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn dựa trên thông tin cung cấp cũng như đảm bảo tỉ lệ cân đối về địa lý và giới tính.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

ĐTHT

Theo FAO

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]