Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 16/01/2014, Viện Khoa học Lâm nghiệpViệt Nam đã tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ khoa học Công nghệ Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ…và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện

14-01-16 LD vien-Vannghe

Tại Hội nghị thay mặt Lãnh đạo Viện PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của toàn Viện và và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2014.

14-01-16 Doan chu tich

Trong năm 2013 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học & Công nghệ và sự hỗ trợ tích cực của Tổng cục Lâm nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT và các Bộ, Ngành khác có liên quan. Viện đã thực hiện 69 nhiệm vụ KHCN&MT cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Viện; 8 nhiệm vụ về xây dựng nhỏ – sửa chữa lớn và tăng cường trang thiết bị; 8 dự án bảo vệ và phát triển rừng; 8 dự án giống; 1 dự án xây dựng cơ bản; 9 nhiệm vụ hợp tác quốc tế; và đào tạo 72 nghiên cứu sinh. Đã được công nhận 4 giống quốc gia của bạch đàn lai (UP35) và Macadamia (OC, 246, 816), và 12 giống tiến bộ kỹ thuật của bạch đàn lai, Bạch đàn urô và Macadamia.

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay đã được sắp xếp ổn định, bao gồm Ban lãnh đạo Viện, 4 Ban chức năng, 7 Viện và Trung tâm chuyên đề, và 6 Viện và Trung tâm vùng. Tổng số cán bộ của toàn Viện là 639 người, trong đó có 518 cán bộ trong biên chế và 122 cán bộ hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả bình xét thi đua năm 2013 của các đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện đã họp và thống nhất kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2013 và đề nghị như sau: Huân chương Lao động hạng 3 (cho 3 cá nhân); Bằng khen Thủ tướng (3 tập thể và 3 cá nhân); Bằng khen Bộ trưởng (2 tập thể và 15 cá nhân) và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (9 cá nhân).

 14-01-16 Khen thuong1

14-01-16 Khen thuong2

14-01-16 Khen thuong3

14-01-16 Khen thuong4

Trong khuôn khổ báo cáo, Viện cũng đã đề ra Phương hướng và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2014 và các kiến nghị như sau:

 Phương hướng

– Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong toàn Viện để các đơn vị được ổn định đi vào hoạt động hiệu quả.

– Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế.

– Tích cực phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và Bộ phê duyệt các quy hoạch rừng nghiên cứu thí nghiệm của các đơn vị trực thuộc.

– Xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN&MT năm 2014, tiếp tục đề xuất và chuẩn bị tốt hơn việc tham gia đấu thầu tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN&MT năm 2015.

– Quảng bá và đẩy nhanh chuyển giao các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất.

– Tiếp tục chuẩn bị triển khai thực hiện đề án 115 của Viện và các đơn vị.

Một số kiến nghị

  • Bộ NN&PTNT cho phép Viện tiếp tục được lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trụ sở, phòng thí nghiệm và trang thiết bị nghiên cứu cho Viện và các đơn vị thành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trong đó đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao.
  • Bộ NN&PTNT sớm phê duyệt quy hoạch quản lý, sử dụng rừng nghiên cứu khoa học; Có ý kiến với Chính phủ và các Tỉnh không thu hồi đất rừng nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng khác.
  • Bộ NN&PTNT xem xét và giao cho Viện thực hiện các nhiệm vụ KHCN&MT về nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ đặc thù ngành.
  • Sửa đổi quyết đinh 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006 về Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ theo hướng phù hợp như sau Viện đặc biệt là chủ trì các đề tài và dự án; Viện và Trung tâm trực thuộc Viện đặc biệt là đơn vị thực hiện đề tài.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]