Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Huỳnh Nhân Trí

VP-vien1-300x200

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Huỳnh Nhân Trí.

Thời gian: 8h30’ thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên Luận án: Xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn để giám sát lượng CO2 hấp thụ của rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62 62 02 05

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]