Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Định

VP-vien1-500x333

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Vũ Văn Định.

Thời gian: 8h30’ thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên Luận án: Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn cho cây Keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền Bắc Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng

Mã số: 62 62 02 11

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]