Chương trình Thực tập về hỗ trợ các hệ thống giám sát ở các nước thí điểm UN-REDD (phương trình tương quan sinh trưởng của cây và kiểm kê rừng toàn quốc)

Thời gian của khóa thực tập: 4 tháng

Thời gian dự kiến bắt đầu: 15/2/2014 – 01/3/2014

Địa điểm: Trụ sở của FAO, Rome, Italy

Tổ chức bởi: UN-FAO

Các yêu cầu và nộp hồ sơ: Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây và tại website của FAO tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 31/01/2014.

ĐTHT

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]