Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 30 năm 2018

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau: 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ: Gồm 5 chuyên ngành: a)     Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 9 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chung

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum”. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Họ và tên NCS: Huỳnh Văn Chung Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Con 2. PGS. TS Nguyễn Danh Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tóm tắt những kết luận mới của luận án: 1. Hiện trạng các trạng thái RPHĐN: Lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kom Tum có tổng diện tích 316.676,2 ha, diện … [Read more...]

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Trọng Nhân với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Mến, GS. TS. Nguyễn Xuân Quát Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                                                Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Trọng Nhân Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Mến, GSTS. Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Ở Tây Nguyên, quặng bauxite đang … [Read more...]

Quy trình Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Quy trình đào tạo kèm phụ lục Quy trình đtao TS kem phu luc.2017     … [Read more...]

Quy chế Đào tạo Sau Đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-KHLN-ĐTHT  về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở Viện KHLN Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 237/QĐ-KHLN-ĐTHT ngày 21/5/2013 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam. Chi tiết Quy chế: Quy chế Đào tạo Sau đại học    … [Read more...]

[logo-slider]