Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm sinh

1 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Keo tai tượng ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

2 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Bạch đàn lai UP ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

3 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân Lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ

4 Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng Keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ

5 Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển hóa rừng Keo lai sản xuất gỗ nhỏ thành rừng sản xuất gỗ lớn

6 Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển hóa rừng Keo tai tượng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng sản xuất gỗ lớn

7 Kỹ thuật chuyển hoá rừng trồng Sa mộc cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn

8 Kỹ thuật trồng thâm canh cây Sơn tra (Tào mèo) ghép nhằm mục tiêu lấy quả

9 Một số biện pháp kỹ thuật thâm canh các giống Mắc ca (OC, 246, 816, Daddow và 842) tại vùng Tây Bắc

Tin mới nhất

Các tin khác