Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007: Phần I: Sách

TT Tên công trình khoa học đã công bố
I. Sách
1 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2007. Átlát cây rừng Việt Nam, tập 1. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 250 trang.
2 Nguyễn Việt Cường, Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Xuân Quát, 2007. Cây tràm Việt Nam chọn giống, lai tạo và kỹ thuật gây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 92 trang.
3 Nguyễn Việt Cường, Phạm Quang Thu,2007. Nghề trồng rừng (Sách giáo viên). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 87 trang.
4 Nguyễn Việt Cường, Phạm Quang Thu, Nguyễn Hữu Vĩnh, 2007. Nghề trồng rừng. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 119 trang.
5 Trần Văn Con (chủ biên), Nguyễn Xuân Quát, Phạm Văn Mạch, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Danh Minh, Cao Quang Nghĩa, Nguyễn Bá Văn, 2007. Phục hồi các hệ sinh thái rừng thoái hóa – Tổng quan kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 163 trang.
6 Trần Văn Con, Dương Tiến Đức, 2007. Sổ tay hướng dẫn phương pháp giao rừng, khoán bảo vệ rừng thí điểm ở các tỉnh Tây Nguyên. Bộ NN và PTNT, Hà Nội, 68 trang.
7 Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Sơn, 2007. Cây quế và kỹ thuật trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 143 trang.

Tin mới nhất

Các tin khác