Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/4/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 18   /2015/TT-BNNPTNT về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày   10   tháng   6   năm 2015. Thông tư này thay thế Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển … [Read more...]

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin KHCN

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin KHCN Thong tu 14_2014_TT_BKHCN … [Read more...]

Giải thưởng Tạ Quang Bửu lần thứ 2 năm 2015

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ KH-CN, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và KH-CN Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho KH-CN đất nước hội nhập và phát triển.  Năm 2015, Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản, bao gồm: Khoa học tự nhiên (Toán … [Read more...]

Quyết định về việc Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 21/10/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số: 4544/QĐ-BNN-KHCN về việc Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết theo file đính kèm: QD-4544 Phancap quan ly nhiemvukhcn … [Read more...]

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về  Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Thong tu lien tich 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN … [Read more...]

Văn bản “Hướng dẫn dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”

Căn cứ chỉ thị số Chỉ thị số 22/CT-TTg và số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;Căn cứ chỉ thị số 6771/CT- BNN-KH, ngày 21/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”;Căn cứ văn bản số 6954 /BNN-KH, ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “lập kế hoạch đầu … [Read more...]

Văn bản hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật mới ngành Nông nghiệp

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật mới ngành Nông nghiệp theo các văn bản dưới đây: Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN, ngày 11/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,(QD 86 QuychecongnhanTBKT) Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT, ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (TT23BNN) Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT, ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Điều 7 … [Read more...]

Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020

Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLNNgày 18/4/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020 Xem file đính kèm: 774tcln … [Read more...]

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông theo nội dung công văn 347/BNN-KHCN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015.

Công văn Số: 86/KHLN-KH ngày 27/02/2014 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhận được văn bản số 347/BNN-KHCN, ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015. Viện đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 về các hoạt động Khoa học Công nghệ, Bảo vệ Môi trường, Khuyến nông trước ngày 24/05/2014 và đề xuất … [Read more...]

Công văn số: 583/BNN-KHCN ngày 12/2/2014 về việc đề xuất hoạt động hợp tác KHCN với Đài Loan

Thực hiện Chương trình hợp tác quốc tế về KHCN Nông nghiệp năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị đề xuất hoạt động KHCn với Đài Loan. Yêu cầu nội dung theo qui định tại công văn số 360/BKHCN-HTQT ngày 27/01/2014. Đề xuất bằng văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 22/3/2014 và qua thư điện tử vuduyenhai@yahoo.com. Chi tiết biểu mẫu theo file đính kèm: Mau de xuat Hoi thao (Eng) … [Read more...]