Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về  Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thong tu lien tich 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]