Văn bản hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật mới ngành Nông nghiệp

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật mới ngành Nông nghiệp theo các văn bản dưới đây:

Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN, ngày 11/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,(QD 86 QuychecongnhanTBKT)

Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT, ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (TT23BNN)

Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT, ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, (TT 29.signed)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]