Mời chào hàng cạnh tranh mua hóa chất và thiết bị thí nghiệm

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Gói thầu số 1: Mua hóa chất thí nghiệm các loại

Gói thầu số 2: Mua thiết bị thí nghiệm các loại

Thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu nano nâng cao tính chất cơ học, vật lý và độ bền tự nhiên gỗ – Mã số KC 07.07/11-15

Bộ môn Bảo quản Lâm sản – Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu Mua hóa chất, mua thiết bị thí nghiệm các loại, sử dụng nguồn vốn Ngân sách sự nghiệp Khoa học.

Bộ môn Bảo quản Lâm sản , Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp sản phẩm nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Bộ môn Bảo quản Lâm sản – Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

Địa chỉ: Nhà 7 tầng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Điện Thoại: 04. 3 836 3282 – Fax: 04. 3 7525632

Nhà thầu sẽ được cấp một bộ hồ sơ yêu cầu miễn phí

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào ngày 12 tháng 9 năm 2014 đến 16 tháng 9 năm 2014 ( trong giờ hành chính)

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 09h ngày 16/ 9/2014.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]