Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI tại Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện Văn bản số 141-KH/ĐU ngày 01/7/2014 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 22/7/2014 của Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Ngày 18/9/2014 vào lúc 8h30’’, tại Hội trường tầng 2 nhà 7 tầng, Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI.

14-09-18Hoinghi

Cán bộ triển khai và truyền đạt là PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự buổi học tập là toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI. Bao gồm: Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương mới về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9; Diễn biến tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây…

Kết quả: cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI, từ đó liên hệ, vận dụng phù hợp trong công tác xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của Viện.

Kết thúc hội nghị, thay mặt đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Huy Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cảm ơn PGS.TS Ngô Văn Thạo đã dành thời gian trao đổi với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện những thông tin  rất bổ ích./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]