Quyết định về việc Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 21/10/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số: 4544/QĐ-BNN-KHCN về việc Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020 cho Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

14-11-10 QD 4544

Chi tiết theo file đính kèm: QD-4544 Phancap quan ly nhiemvukhcn

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]