Kiểm tra hiện trường các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước tại Lai Châu và Lào Cai

Trong hai ngày 1-2/11/2014 đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường của hai nhiệm vụ cấp Nhà Nước, bao gồm:

  • Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camellia sasanqua)”, có hiện trường xây dựng mô hình tại Thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Hoàng Văn Thắng.
  • Đề tài độc lập “Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc”, có hiện trường xây dựng mô hình tại xã Bảo Yên, Lào Cai. Chủ nhiệm đề tài ThS. Lại Thanh Hải.

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm:

  1. TS. Lê Viết Lâm, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.
  2. TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PNTN.
  3. PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
  4. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó trưởng Ban Tài chính, Kế toán; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
  5. ThS. La Ánh Dương, chuyên viên Ban Kế hoạch Khoa học, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.Kiem tra1

Kiểm tra mô hình trồng rừng Sở thâm canh

Đánh giá kết quả kiểm tra:

1. Nhiệm vụ Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camellia sasanqua) đã xây dựng được 5ha mô hình trồng rừng Sở thâm canh vào tháng 7 năm 2013 tại Thôn Nậm Tàng, xã Bản Bo, huyện Tam Đường và 3ha vườn giống Sở vô tính vào tháng 6 năm 2014 tại Vườn thực nghiệm của Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Thành phố Lai Châu. Nguồn giống xây dựng các mô hình này được chọn lọc từ 58 cây trội các giống của loài Sở Camellia sasanqua cho năng suất hạt và hàm lượng dầu cao tại các khu vực là Nghĩa Đàn, Nghệ An và Sìn Hồ, Lai Châu. Nhìn chung cây trồng trong các mô hình của nhiệm vụ đã được chăm sóc, làm cỏ và hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống cao, từ 92-97%. Nhiệm vụ đã thực hiện tốt nội dung xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh và mô hình vườn giống vô tính tại Lai Châu theo đúng kế hoạch năm 2014 đã được phê duyệt (Một số hình ảnh của đoàn công tác).

Kiem tra mo hinh Vuon giong vo tinh So (1)

2. Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xây dựng được tổng 2,34ha rừng thí nghiệm tại khoảnh 4 tiểu khu 370 xã Long Phúc – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai, trong đó có 1,44ha mô hình khảo nghiệm 8 xuất xứ và 0,9ha mô hình thí nghiệm khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng. Các thí nghiệm đã được xây dựng vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2014. Kết quả đến nay cho thấy, cây trồng trong các mô hình thí nghiệm đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên cây trồng trong mô hinh sinh trưởng không đều do một số cây bị chết mới được trồng dặm vào cuối tháng 8. Tỷ lệ sống của mô hình đạt trên 90%. Đề tài đã hoàn thành các nội dung xây dựng mô hình thí nghiệm năm 2014 tại tỉnh Lào Cai theo đúng kế hoạch đã được phế duyệt. (Một số hình ảnh của đoàn công tác).

IMG_3749 IMG_3752

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]