Thông báo về việc tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho NCS Trần Hữu Biển

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Trần Hữu Biển

Tên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu cải thiện giống Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita F.Muell).

Chuyên đề 2: Biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng của Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita F.Muell)

Chuyên đề 3: Biến dị và khả năng di truyền về tính chất cơ lý gỗ của Bạch đàn pellita (Eucalyptus pellita F.Muell).

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 o7

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và TS. Nguyễn Đức Kiên

Thời gian, địa điểm: 13h30’ thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014, tại phòng 306, khu văn phòng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]