Lễ Công bố Quyết định thành lập các đơn vị Cấp 4

1. Ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại phòng Hội thảo, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Viện về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng;

PGS.TS. Võ Đại Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng Cho TS. Hà Thị Mừng- Viện trưởng Viện  nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Phạm Đức Chiến kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường.

DSC_0011 DSC_0015

Cùng ngày Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý một số đơn vị trực thuộc.

2. Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Viện về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng và công bố Quyết định Giao ông Đỗ Văn Bản kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm.

PGS.TS. Võ Đại Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng cho TS. Nguyễn Quang Trung- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Đỗ Văn Bản kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng.

DSC00230

DSC00231

3. Ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại Đá Chông, Ba Vì, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Viện về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Giống cây rừng trực thuộc Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

PGS.TS. Võ Đại Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Giống cây rừng trực thuộc Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cho TS. Hà Huy Thịnh- Viện trưởng Viện Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp và trao Quyết định bổ nhiệm ThS. Cấn Thị Lan giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Giống cây rừng.

IMG_0819_retouchIMG_0821_retouch IMG_0860_retouch_crop

Cùng ngày TS. Hà Huy Thịnh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp cũng đã công bố Quyết định bổ nhiệm ThS. Trần Đức Vượng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Giống cây rừng.

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của 03 trung tâm (xem tại đây)QÐ 419.420.421

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]