Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Phan Văn Thắng

DSC04413

Ngày 21 tháng 10 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam NCS Phan Văn Thắng  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng; Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05.

Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm và PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn

Đóng góp mới của luận án:

1. Đã phát hiện và bổ sung một số đặc điểm sinh học, chọn và nhân giống cây Giổi xanh làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả gây trồng, phục hồi rừng Giổi xanh.

2. Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật ADN mã vạch vào việc hỗ trợ giám định loài Giổi xanh.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]