Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Căn cứ văn bản số 6983/BNN-KH, ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển ngành và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020”;

Chiều ngày 28/10/2014, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đồng chí Chuyên viên của Vụ Kế hoạch,  Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện tại Hà Nội.

 14-10-28 Hoinghi Trunghan

Hội nghị đã nghe ThS. Nguyễn Tiến Linh-Phó trưởng Ban Kế hoạch, Khoa học  trình bày báo cáo về “Xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”. Sau khi nghe Báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đánh giá cao các thành tựu đã đạt được của đơn vị trong thời gian qua và đưa ra một số định hướng về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Viện như sau:

– Viện cần ưu tiên cho các dự án có tính cấp bách trong thời gian tới như xây dựng trụ sở làm việc mới của các đơn vị mới thành lập như Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

– Gộp các dự án nhỏ lẻ có cùng tính chất thành dự án lơn hơn.

– Cần tận dụng các dự án KHCN để bổ sung thiết bị nghiên cứu và làm việc.

– Đề xuất kế hoạch cần gắn với các chương trình mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tiếp lời TS. Đoàn Văn Thu – Phó Giám đốc Viện cũng đã có ý kiến với đồng chí Vụ trưởng về một số vấn đề còn tồn tại như:

– 08 dự án thuộc chương trình phát triển giống kết thúc 2015 nhưng đến nay chưa được bố trí đủ vốn; 08 dự án thuộc chương trình phát triển rừng và 02 dự án xây dựng cơ bản tập trung chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 – 2020

– Các dự án xây dựng cơ bản tập trung hoàn thành đã giải quyết phần nào nhu cầu về văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm của các đơn vị. Các dự án phát triển đã và đang phục vụ tích cực cho hoạt động nghiên cứu của Viện.

– Hệ thống thiết bị của một số lĩnh vực nghiên cứu còn thiếu và không đồng bộ, đặc biệt thiếu các thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo đề án tái cơ cấu ngành. Mặt khác, các dự án mua sắm thiết bị trong thời gian qua đều là các dự án nhỏ lẻ, đầu tư cho từng đơn vị, dẫn đến thiếu tính hệ thống, thiếu tính phối hợp và bổ trợ thiết bị giữa các phòng thí nghiệm, các lĩnh vực nghiên cứu, đăc biệt toàn chưa có phòng thí nghiệm nào đạt chuẩn Quốc gia (Vilas), do vậy cần được quan tâm đầu tư trong giai đoạn tới..

 

Hội nghị lần này giúp Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện tại Hà Nội nắm vững nội dung cơ bản của việc xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị mình.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]