Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn đánh giá tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới

Ngày 27/10/2014, Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 8 năm 2008 về quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tại Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở tư vấn đánh giá  tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã thực hiện tại Viện.

14-10-27 HD1

Hội đồng gồm: lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực thuộc tiến bộ kỹ thuật, lãnh đạo các đơn vị chủ trì đề tài, Trưởng Ban Kế hoạch Khoa học, và Chủ nhiệm các đề tài đề xuất tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới.

Trong kỳ họp lần này Hội đồng đã tư vấn, đánh giá các tiến bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực và đề tài sau:

TT

Tên tiến bộ kỹ thuật

Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật

Lĩnh Vực Bảo vệ rừng và Công nghệ sinh học

1

Chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén MF1 chứa nấm cộng sinh, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật đối kháng với nấm gây bệnh khô ngọn, đốm lá bạch đàn. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén cho bạch đàn và thông trên các lập địa thoái hóa, nghèo dinh dưỡng – Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng – PGS. TS. Phạm Quang Thu

2

Chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén MF2 chứa nấm cộng sinh, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật đối kháng với nấm gây bệnh thối cổ rễ thông.

3

Chế phẩm AM in vitro dạng bột cho cây trồng Nghiên cứu sản xuất nấm nội cộng sinh (AM-Abuscularr Mycorrhiza) cho cây lâm nghiệp – Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Ths. Lê Quốc Huy
Lĩnh vực Lâm sinh và sinh thái môi trường rừng

1

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý lập địa rừng trồng bạch đàn ở các chu kỳ sau Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo vệ và nâng cao độ phì của đất nhằm nâng cao năng suất rừng trồng bạch đàn, keo ở các luân kỳ sau – Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ – TS. Phạm Thế Dũng

2

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý lập địa rừng trồng keo ở các chu kỳ sau

3

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng Keo lá liềm (Acacia arassicarpa) trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ Điều tra tập đoàn cây trồng và xây dựng mô hình trồng rừng Keo lưỡi liềm (Acacia arassicarpa) trên cát nội đồng vùng Bắc Trung bộ – Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ – Ths. Nguyễn Thị Liệu

  14-10-27 HD2

Kết thúc cuộc họp, PGS.TS Võ Đại Hải – Chủ tịch Hội hồng đã kết luận về tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới.  Hội đồng nhất trí đề nghị các chủ trì có tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới sửa chữa theo ý kiến góp ý của Hội đồng và trình Bộ NN&PTNT tổ chức Hội đồng cấp Bộ công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]