Thông tin về buổi vệ luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của NCS Vũ Văn Định

Ngày 28 tháng 10 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Vũ Văn Định  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền bắc Việt Nam; chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quang Thu

Đóng góp mới của luận án:

1. Khẳng định được nguyên nhân gây bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng là do nấm Colletotrichum gloeosporioides trên cơ sở hình thái và sinh học phân tử.

2. Tuyển chọn được 4 chủng vi khuẩn nội sinh (P01,KPT,LC và X02) đa chức năng, có khả năng kích kháng bệnh của cây Keo tai tượng, phân giải lân và sinh IAA.

3. Bước đầu đề xuất một biện pháp sử dụng vi khuẩn nội sinh trong phòng bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng.

2014-10-28 12.13.53

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]