Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Bùi Trọng Thủy

  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus (Hickel et A.Camus) Camus) tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Trọng Thủy Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS Võ Đại Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt các kết luận mới của luận án: 1. Đặc điểm hình thái, phân bố, sinh thái Dẻ xanh là cây gỗ lớn, chiều cao có thể … [Read more...]

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Trọng Nhân với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Mến, GS. TS. Nguyễn Xuân Quát Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Đức Toàn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Toàn với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Tiến Hinh; PGS. TS Đỗ Anh Tuân Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018 Tại phòng họp 2 – Tòa nhà … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                                                Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Trọng Nhân Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Mến, GSTS. Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Ở Tây Nguyên, quặng bauxite đang … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Vũ Đức Toàn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Lâm sinh                                   Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đức Toàn Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Vũ Tiến Hinh; PGS.TS. Đỗ Anh Tuân Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Đặc điểm sinh trưởng, hình thái … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khen

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Văn Khen với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng Cóc hành (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) ở vùng khô hạn Nam Trung bộ. Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Mừng; PGS. TS Phạm Thế Dũng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ ba, ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp tầng 2, khu nhà 7 tầng -  Viện Khoa … [Read more...]

Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khen

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Cóc hành (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ Chuyên ngành: Lâm học                     Mã số: 9620205          Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Khen Họ và tên cán bộ hướng dẫn:             1) TS. Hà Thị Mừng, Viện Sinh thái và Môi trường rừng             2) PGS.TS. Phạm Thế Dũng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ  Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Liệu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Liệu với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cun. ex Benth) ở vùng cát cho mục đích phòng hộ và kinh tế tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thái Dương Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018 … [Read more...]

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Liệu

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Liệu về đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật trồng Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa A.Cun. ex Benth) ở vùng cát cho mục đích phòng hộ và kinh tế tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; chuyên ngành Lâm sinh; mã số 62 62 02 05; thầy HDKH: PGS.TS. Đặng Thái Dương. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Kỹ thuật nhân giống Keo lưỡi liềm bằng hạt: Xử lý hạt ngâm vào nước 100 0C, để nguội từ từ … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Trọng Thủy

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Trọng Thủy với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus H&C) tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Đại Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 13h30', thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]