Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Hữu Sơn

Ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đỗ Hữu Sơn đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp                        Mã số: 62. 62. 02. 07 Thầy hướng dẫn khoa học:  GS.TS. Lê Đình Khả và TS. Hà Huy Thịnh Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy … [Read more...]

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tuấn Anh

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Phạm Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05 Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Bảo Huy Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự … [Read more...]

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Số: 37/TB-HĐCSGSNN). Chi tiết xem tại link: http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/757-tha-ng-ba-o-va-la-ch-xa-t-ca-ng-nha-n-cha-c-danh-gia-o-s-pha-gia-o-s-n-m-2017 BAN ĐT, HTQT … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Hữu Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Hữu Sơn với tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; mã số: 62 62 02 07. Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và GS.TS. Lê Đình Khả Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại phòng họp tầng 2, khu nhà 7 … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tuấn Anh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tuấn Anh với tên đề tài luận án: Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bảo Huy Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại phòng họp tầng 2, khu nhà 7 tầng -  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Phường Đức Thắng - … [Read more...]

Thông báo định mức chi cho các hoạt động đào tạo sau đại học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành định mức chi cho các hoạt động đào tạo sau đại học. Cụ thể xem tại đây: 2017_Định mức đào tạo   … [Read more...]

Thông tin luận án của NCS Đỗ Hữu Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ  về đề  tài : "Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên". Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07. Họ và tên NCS: Đỗ Hữu Sơn Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  TS. Hà Huy Thịnh và GS.TS Lê Đình Khả Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án đã nghiên cứu ảnh … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phùng Văn Khen

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phùng Văn Khen với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Cóc hành (Azidirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Mừng và PGS.TS. Phạm Thế Dũng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm … [Read more...]

Thông tin luận án của NCS Phạm Tuấn Anh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ  về đề  tài : "Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên". Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05. Họ và tên NCS: Phạm Tuấn Anh Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS Bảo Huy Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tóm tắt những kết luận mới của luận án - Phương pháp thiết lập mô hình sinh khối dạng power phi tuyến tính Maximum Likelihood … [Read more...]

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thanh Hải

Ngày 24 tháng 5 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Lại Thanh Hải đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondis axillarix (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai. Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05 Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Trần Văn Con Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. … [Read more...]