Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Đình Sâm

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc Bộ Ngành đào tạo: Lâm sinh:                                Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đình Sâm Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Huy Sơn Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN - Về thực trạng trồng rừng gỗ lớn Keo lá tràm (KLT) ở vùng Đồng … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lưu Thế Trung bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 02/08/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Thế Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) tại Lâm Đồng. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phí Hồng Hải; PGS. TS Trần Văn Tiến. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lưu Thế Trung

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) tại Lâm Đồng Chuyên ngành: Lâm sinh:                                Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Thế Trung Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phí Hồng Hải; Hướng dẫn 2: PGS. TS. Trần Văn Tiến Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  1.1. Kết quả nghiên … [Read more...]

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

BC xđct tuyển sinh 2022 … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thắng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học về kỹ thuật trồng rừng phòng hộ trên các dạng lập địa chính vùng cát ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị Chuyên ngành: Lâm sinh                                    Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đức Thắng Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Ngô Đình Quế; GS. TS Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Luận án đã … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/04/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia Crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa (2014 -12/2017); PGS. TS Phí Hồng Hải … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2022

Ngày 18/3/2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp Đợt 1 năm 2022 cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. GS. TS Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao bằng Tiến sĩ cho 04 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trong năm. Phát biểu tại buỗi Lễ, GS. TS Võ Đại Hải đánh giá cao sự nỗ lực của các Tân Tiến sĩ đã vượt qua trở ngại khách quan do tình hình dịch bệnh để hoàn thành luận án của mình và chúc các … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 02 07 Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ XUÂN TOÀN Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xuất xứ Cape Melville và … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11) - Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) Đối tượng học: Thí … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước hạt của các giống Mắc ca (Macadamia) tại một số tỉnh miền Bắc. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 0. 07 Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Thu Hà Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: - Đã đánh giá một cách tương đối toàn diện và có hệ … [Read more...]

[logo-slider]