Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Tiến Lâm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Tiến Lâm. Đề tài Luận án: Nghiên cứu giải pháp bón phân hợp lý cho rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở Quảng Ninh”.

Ngành đào tạo: Lâm sinh.

Mã ngành: 9 62 02 05

Nghiên cứu sinh:  Vũ Tiến Lâm

Thời gian: 8h30’, Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Họp 1 – tầng 4 – Tòa nhà Viện Nghiên cứu Giống & Công nghệ sinh học – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng!

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]