Nghiên cứu sinh Vũ Tiến Lâm bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 30/8/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Tiến Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu giải pháp bón phân hợp lý cho rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) ở Quảng NinhNgười hướng dẫn Khoa học: PGS. TS Nguyễn Huy Sơn; TS Trần Văn Đô.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây: i) Đã xác định được nhu cầu phân bón của rừng trồng Keo tai tượng tại Quảng Ninh; ii) Đã xác định được thời điểm bón phân cho rừng trồng Keo tai tượng tại Quảng Ninh; iii) Đã nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến độ phì đất rừng trồng Keo tai tượng tại Quảng Ninh; iv) Từ kết quả các nghiên cứu đạt được, luận án đã đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho rừng trồng Keo tai tượng;
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn:- Về khoa học: Luận án góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho việc bón phân rừng trồng Keo tai tượng tại Quảng Ninh.- Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đã cung cấp các thông tin và kết quả nghiên cứu về liều lượng và thời điểm bón phân cho rừng trồng Keo tai tượng tại Quảng Ninh.
  • Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Vũ Tiến Lâm với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá Luận án

Nghiên cứu sinh chụp ảnh cùng Hội đồng và Người hướng dẫn

TS Trần Lâm Đồng, Phó Giám đốc Viện tặng hoa và trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho Nghiên cứu sinh

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]