Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

Tropical Forest Research Centre

—————————————————————————————————————-

Địa chỉ :  Số 438 Trường Chinh-Phường Chi Lăng-TP.Pleyku- GIA LAI

Tel: 0269.3820598 ;  DĐ:  0944448879

Fax : 0269.3723337

Mail nhận VB: trungtamlamnghiepnhietdoi@gmail.com

Lãnh đạo : Trần Hồng Sơn

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]