Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

—————————————————————————————————————-

Địa chỉ : Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Máy trực : 0211.3856022 – Fax: 0211.3856061

Mail nhận VB : trtamdbb@vafs.gov.vn

Lãnh đạo : TS. Lê Minh Cường

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]