Cơ sở vật chất kỹ thuật

* Các phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm về giống cây rừng

Phòng thí nghiệm sinh thái môi tr­ường rừng sử dụng kỹ thuật GIS vào đánh giá môi trư­ờng.

Phòng thí nghiệm đất rừng.

Phòng thí nghiệm bảo vệ thực vật rừng.

Phòng thí nghiệm sâu bệnh cây rừng.

Phòng thí nghiệm bảo quản gỗ lâm sản.

Phòng thí nghiệm tính chất cơ lý gỗ…

* Thư­ viện

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có 1 thư­ viện chuyên ngành với khoảng 20.000 cuốn sách và tạp chí về tất cả các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật lâm nghiệp: Lâm sinh, Công nghiệp rừng, Kinh tế lâm nghiệp, với các ngôn ngữ khác nhau như­ Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa, Tây Ban Nha…

* Hiện trường nghiên cứu

Các hiện trường nghiên cứu do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý đặt tại các trung tâm vùng với diện tích trên 4.500hatrong đó có 1.500ha rừng lá rộng thường xanh. Ngoài ra còn có các hiện trường nghiên cứu liên kết với các đơn vị sản xuất và các V­ườn Quốc gia

Tin mới nhất

[logo-slider]