Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc Viện: 2. Các Ban tham mưu, giúp Giám đốc Viện 2.1. Ban Tổ chức, Hành chính; 2.2. Ban Kế hoạch, Khoa học; 2.3. Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế; 2.4. Ban Tài chính, Kế toán. 3. Các đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện 3.1. Viện Nghiên cứu Lâm sinh, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội; 3.2. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội; 3.3. Viện Nghiên cứu Giống và … [Read more...]

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ Forest Science Institute of South Vietnam  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Địa chỉ : Số 1 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Tel: 028.38441496 - 028.38475528 Fax : 02838448690 Email: viennambo@vafs.gov.vn Lãnh đạo: TS. Kiều Tuấn Đạt   … [Read more...]

Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

[Read more...]

Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ Non-Timber Forest Product Research Center Địa chỉ giao dịch: Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại : 84.24.38266119 Fax : 84.24.38269771 Email : rcntfp1978@gmail.com Giám đốc: TS. Phan Văn Thắng   … [Read more...]

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng Reseach Institute for Forest Ecology and Environment ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Địa chỉ : Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Website: http://www.rifee.gov.vn Máy trực: 024.38389434 - Fax: 024.38389434 Mail nhận VB: viensinhthai@rcfee.org.vn Lãnh đạo : TS. Lê Văn Thành   … [Read more...]

Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp

Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp Forest Tree Improvement and Biotechnology Research Institute (FTIBRI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Địa chỉ : 46 - Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm- TP.HÀ NỘI Máy trực : 38389813+11 ; Fax: 024.38362280 Mail nhận VB : iftib@vafs.gov.vn Lãnh đạo : TS. Nguyễn Đức Kiên   … [Read more...]

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng Forest Industry Research Institute (FIRI) Địa chỉ: 46 Đường Đức Thắng-Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm- TP.HÀ NỘI Máy trực : 024.37525632 - Fax: 024.37525632 Mail nhận VB: viencnr@vafs.gov.vn Giám Đốc: Nguyễn Quang Trung - Email: nqtrungicd-icd@fsiv.org.vn   … [Read more...]

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ Địa chỉ: Số 49 đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau - Tỉnh Cà Mau Máy trực: 0290.3832978 - Fax: 0290.3551433 Mail nhận VB : lamnghieptnb@vafs.gov.vn Lãnh Đạo: TS.Võ Ngươn Thảo   … [Read more...]

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ Forest Science Centre for North of Central Vietnam (FSCNCV) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Địa chỉ : Số 273 Đường Lê Duẩn- TP Đông Hà- QUẢNG TRỊ Máy trực: 02333852998 - Fax: 0233.3852998 Mail nhận VB: tchcqt@vafs.gov.vn Lãnh đạo : TS. Phạm Xuân Đỉnh  … [Read more...]

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới Tropical Forest Research Centre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Địa chỉ :  Số 438 Trường Chinh-Phường Chi Lăng-TP.Pleyku- GIA LAI Tel: 0269.3820598 ;  DĐ:  0944448879 Fax : 0269.3723337 Mail nhận VB: trungtamlamnghiepnhietdoi@gmail.com Lãnh đạo : Trần Hồng Sơn   … [Read more...]

[logo-slider]