Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ

Địa chỉ: Số 49 đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau – Tỉnh Cà Mau

Máy trực: 0290.3832978 – Fax: 0290.3551433

Mail nhận VB : lamnghieptnb@vafs.gov.vn

Lãnh Đạo: TS.Võ Ngươn Thảo

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]