Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

Eastern South Vietnam Forest scientific and Production Centre

Địa chỉ: Trảng Bom – Thống Nhất – Đồng Nai

Máy trực: 0251. 3866264 – Fax: 0251. 3866198

Mail nhận VB : lamnghiepdnb@vafs.gov.vn

Giám đốc:  Trần Văn Sâm

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]