Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

Địa chỉ:  Xã Chân Mộng-Huyện Đoan Hùng- PHÚ THỌ

Máy trực : 0210.3835031 – Fax: 0210.3835031

Mail nhận VB: fscc@vafs.gov.vn và doanthuha71@gmail.com

Lãnh đạo: TS. Nguyễn Anh Dũng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]