Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

Forest Science Centre of North Western Vietnam (FSCNWV)

—————————————————————————————————————-

Địa chỉ : Số 110 Đường Lê Duẩn -Tổ 1 Phường Quyết Tâm -TP Sơn La-TỈNH SƠN LA

Máy trực: 0212.3852164 – Fax: 0212.3799877

Mail nhận VB: trinh.fsiv@gmail.com

Lãnh đạo : TS. Hà Văn Tiệp

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]