Nghiên cứu đặc điểm phân bố và nguy cơ tuyệt chủng loài cây Pơmu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân liên, Thường Xuân, Thanh Hóa

Bùi Thị Huyền

Trường Đại học Hồng Đức

TÓM TẮT

Bài báo đã đề cập tới đặc điểm phân bố và dự báo nguy cơ tuyệt chủng loài cây Pơmu (Fokienia hodgisii) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đây là loài cây có giá trị kinh tế cao và là loài cây có tên trong sách đỏ Việt Nam. Pơmu mọc tự nhiên trên đất mùn núi cao trên 800m so với mực nước biển và thường đi kèm với các loài Bách xanh, Vù hương, Dẻ tùng sọc trắng,… Pơ mu tái sinh kém ngoài tự nhiên. Thực trạng quần thể Pơmu đây đang bị đe doạ nghiêm trọng (cấp V) cả về mặt cá thể loài và quần thể sinh sống của chúng, cần phải xây dựng các phương án bảo tồn và phát triển bền vững loài thực vật quý hiếm này.

Từ khóa: Pơ mu, BTTN Xuân Liên

(Trang 1228-1232)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]