Nghiên cứu xây dựng các thông số công nghệ uốn ép gỗ Keo lai

Đặng Đình Bôi

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Quách Văn Thiêm

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Để tạo ra các chi tiết cong trong gia công chế biến đồ mộc, biện pháp gia công uốn ép định hình gỗ xẻ có nhiều ưu điểm hơn so với tạo chi tiết công bằng phương pháp xẻ thông thường, chằng hạn như: tiết kiệm gỗ hơn, chi tiết uốn chịu được cường độ lực tác dụng lớn hơn, dễ đánh nhẵn và trang trí bề mặt hơn. Nhằm hạn chế tỉ lệ phục hồi sau khi uốn và tỉ lệ hư hỏng sản phẩm trong quá trình uốn cần phải xác định các thông số công nghệ uốn tối ưu. Nghiên cứu này đã xác định các thông số công nghệ tối ưu cho sản phẩm gỗ xẻ cần uốn có chiều dày 20 mm và bán kính cong cần uốn là 800mm,1000mm và 1400 mm.

Từ khóa: Gỗ Keo lai, Tỷ lệ phục hồi độ cong sau uốn, Tỷ lệ hư hỏng khi uốn

(Trang 1207-1214)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]